Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen B

Voorbeeld

De dochter van een Marokkaanse familie heeft een verhouding met een jongen. De ouders en de dochter hebben hierover een conflict. Er zou sprake zijn van ‘dreigend’ ‘eer gerelateerd geweld’. Hoe zit dit?

Na het volgen van de basistraining Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen is deze materie niet helemaal nieuw meer voor u. U wilt graag bijdragen aan deëscalatie van het conflict, maar toch vindt u sommige zaken nog erg complex.

Verdiepingstraining

Deze verdiepingstraining Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen Module B  bestaat ook weer uit twee hoofdonderdelen: Eer en Familie bij mensen in het Midden-Oosten.

Na deze tweedaagse verdiepingstraining

 • bent u op de hoogte van het verlovings- en huwelijksproces in het Midden-Oosten
 • weet u wat een vrijwillige schaking is
 • kent u de globale lijnen van een echtscheidingsproces
 • kent u een aantal Turkse en Arabische termen inzake eer
 • kent u de relevante wetenschappelijke theorie inzake motieven voor geweldsdelicten
 • kunt u een analyse opzetten

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die professioneel met deze materie te maken heeft. U dient wel Module A al te hebben gevolgd.

Programma

Onderwerp: familie

 • Routekaart voor verloving en huwelijk
 • De globale lijnen in een echtscheidingsproces

Onderwerp: familie en eer

 • Vrijwillige schaking: risico’s op escalatie en mogelijkheden voor deëscalatie

Onderwerp: Eer en geweldsdelicten

 • Moralistic violence vs. Predatory violence en aan eer gerelateerd geweld
 • Turkse en Arabische terminologie inzake eer

Casuïstiek

 • Casuïstiek inzake problemen rondom verloving en huwelijk
 • Casuïstiek inzake problemen rond echtscheiding

Accreditatie


 

 Inschrijven voor deze training