Klachten

Midden Oosten Perspectief verzorgt jaarlijks vele trainingen en heeft daarin sinds 2001 een flinke ervaring opgebouwd. We streven ernaar deze cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus.

Mocht u als deelnemer klachten hebben, dan worden die binnen vier weken afgehandeld. Uiteraard kunt u rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen.

Een klacht indienen

U kunt een eventuele  klacht desgewenst per telefoon, per e-mail of per brief bij Midden Oosten Perspectief indienen.

Dat kan via het telefoonnummer 0485 – 32 50 78  (Rob Ermers).

Per e-mail kunt u uw klacht voorleggen via info[at]mo-perspectief.nl en per brief aan Midden Oosten Perspectief, Postbus 256, 5830 AG Boxmeer, waarbij u in de tekst vermeldt:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
  • Beschrijving van de klacht.

Afhandeling van de klacht

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat ze in behandeling is genomen en binnen drie weken na ontvangst wordt afgehandeld. Mocht er langere tijd nodig zijn, dan krijgt u binnen deze drie weken een nieuwe termijn te horen. Al onze klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

Onafhankelijke bemiddeling

In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost, leggen wij de klacht voor aan een onafhankelijke bemiddelaar (te bereiken via info@factor-plus.nl), en waarbij het oordeel van deze bemiddelaar bindend is. Eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.