Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen B+

Voorbeeld

De dochter van een Syrische familie is weggelopen met een jongen. De ouders en andere familieleden zijn in rep en roer. De familie van de jongen wordt bedreigd. Er zou sprake zijn van ‘dreigend’ ‘eer gerelateerd geweld’. Hoe zit dit?

Na het volgen van de trainingen Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen Module A en B is deze materie beslist niet nieuw voor u. U wilt graag bijdragen aan deëscalatie van het conflict en kunt dat ook, maar toch vindt u sommige zaken nog wat complex. Het is tijd om uw kennis en vaardigheden te verfijnen.

Verdiepingstraining

De eendaagse verdiepingstraining Aan Eer Gerelateerd Geweld & Complexe familieverhoudingen Module B plus  bestaat ook weer uit twee hoofdonderdelen: Eer en Familie, met de focus op mensen in het Midden-Oosten. Anders dan de andere trainingen, gaan we in deze training vooral uit van complexe casuïstiek en herhalen en verfijnen we aan de hand daarvan de inzichten.

De training wordt gegeven in twee versies, zodat u twee dagen training kunt volgen.

Na deze eendaagse training

 • kent u het verlovings- en huwelijksproces in het Midden-Oosten op uw duimpje
 • weet u wat een gedwongen huwelijk is en wat niet
 • kunt u werken met het begrip vrijwillige schaking
 • kent u de globale lijnen van een echtscheidingsproces
 • weet u wat eventuele problemen zijn bij echtscheiding
 • weet u wat eventuele problemen zijn bij hertrouwen
 • herkent u dergelijke kwesties in uw casuïstiek
 • kent u de meeste relevante begrippen precies (eer, eerwraak, bloedwraak, familiecultuur, gezinscultuur)
 • kent u een aantal Turkse en Arabische termen inzake eer
 • kent u de relevante wetenschappelijke theorie inzake motieven voor geweldsdelicten
 • kunt u gericht informatie verzamelen
 • kunt u een analyse opzetten
 • kunt u een analyse bespreken met betrokkenen, collega’s, leidinggevenden en ketenpartners

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die professioneel met deze materie te maken heeft. U dient wel Module A en B al te hebben gevolgd. Bij de bespreking van de casuïstiek staan de vragen, presentaties en analyses van de deelnemers centraal.

Programma

Casuïstiek

 • Casuïstiek inzake problemen rondom verloving en huwelijk.
 • Casuïstiek inzake problemen rond echtscheiding.
 • Casuïstiek inzake problemen rond psychiatrische problematiek.
 • Casuïstiek inzake smaad
 • Casuïstiek inzake bloedwraak.

Huiswerk

Bij deze training hoort huiswerk. Voor het begin van de training krijgt u ter voorbereiding casuïstiek en opdrachten toegestuurd. Het is de bedoeling dat u die goed voorbereidt. Ook dient u uw aantekeningen van module A en B te herlezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer twee en een half uur.

Deze trainingsdag wordt gegeven in twee gelijkwaardige versies. Ons voorstel is dat u deze trainingsdag twee keer volgt.

Accreditatie

Deelname aan deze training

 • SKJ-accreditatie: 9.0 punten (No. SKJ 208672)

 Inschrijven voor deze training