Training Islamitisch radicalisme

Voorbeeld

Op grond van informatie van de politie zijn er vermoedens dat een man radicaal-islamitisch gedachtengoed aanhangt. Hij stuurt zijn kinderen niet naar school. De leerplichtinspectie heeft een gesprek met de man. Het blijkt dat hij er bijvoorbeeld bezwaar tegen heeft dat kinderen in gemengde klassen zitten. Hoe pak je deze zaak aan?

Veel trainingen richten zich voornamelijk op de religieuze en ideologische aspecten van radicalisering. In deze training leren we hoe je ook de persoonlijke omstandigheden van iemand in kaart brengt. Zo kom je sneller achter de motieven van betrokkenen en vind je gemakkelijker een oplossing. Maar ook aandacht voor de islam ontbreekt uiteraard niet.

Basistraining

Deze training Aan Islamitisch Radicalisme Module A  bestaat ook weer uit twee hoofdonderdelen: Radicalisme en Familie bij mensen in het Midden-Oosten.

Na deze tweedaagse training

  • bent u op de hoogte van de begrippen fundamentalisme, radicalisering en extremisme
  • bent u op de hoogte van de kernbegrippen uit de islam
  • kent u in grote lijnen de gedachtegangen van islamitische radicalen
  • bent u op de hoogte van de grote lijnen in familieverhoudingen bij mensen uit het Midden-Oosten
  • kunt u een analyse opzetten

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die professioneel met deze materie te maken heeft.

U kunt deze training bij u op locatie boeken.