Lezingen en trainingen

Aan eer gerelateerd geweld & Complexe familieverhoudingen

Onze trainingen zijn erg geliefd bij mensen die professioneel te maken hebben met onze multiculturele samenleving.

Basistraining Aan eer gerelateerd Geweld Module A

Deze eendaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen, die hun cliënten van gedegen advies willen dienen en met echte argumenten willen kunnen verdedigen.

Lees meer

Vervolgtraining Aan eer gerelateerd Geweld Module B

U heeft de basistraining Module Aan Eer Gerelateerd Geweld Module A gevolgd, maar u wilt u graag nog verder specialiseren in de materie, met name omdat u complexere zaken wilt kunnen analyseren of mensen aanstuurt die dat doen. Dan is deze eendaagse training voor u. Voor deze training veronderstellen we de theorie van training A als bekend. De verdieping bereiken we aan de hand van de behandeling van casuïstiek, waarbij we complexe onderwerpen niet uit de weg gaan.

Lees meer

Trainingsmiddag Aan Eer Gerelateerd geweld EGM

Tijdens deze trainingsmiddag maakt u kennis met de hoofdlijnen van aan eer gerelateerd geweld: wat eer precies is, in welke zes contexten er sprake is van aan eer gerelateerd geweld, wanneer er sprake is van eerwraak en wanneer niet.
Lees meer

Trainingsmiddag Gedwongen Huwelijk GDM

Tijdens deze trainingsmiddag gaan we in op het huwelijksproces bij mensen in het Midden-Oosten, eigen initiatief, gearrangeerd huwelijk I en II en echtscheiding. We bespreken ook wanneer er sprake is van een gedwongen huwelijk.
Lees meer

Helder

Al onze trainingen munten uit in helderheid. Begrippen en termen worden zo precies mogelijk gedefinieerd, sociale processen worden met aansprekende voorbeelden uitgelegd. Kortom: we blijven nuchter, maar toch empathisch, vol respect voor de ander, en doen niet aan stereotypering en exotisering van groepen mensen. We bieden u kennis en inzicht, waarmee u tegelijk uw analytische vaardigheden op dit terrein leert scherpen.

Voor wie?

De trainingen zijn bedoeld voor u: mensen die te professioneel maken hebben met onze multiculturele samenleving.

Vaak volgen mensen van verschillende organisaties uit één samenwerkingsketen deze trainingen, omdat ze hetzelfde kennisniveau willen bereiken en hetzelfde begrippenkader willen kunnen gebruiken. Dit bevordert de onderlinge communicatie.

Niveau

De trainingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten in de materie, en worden zo ingericht dat deelnemers vanaf MBO-niveau en hoger prima kunnen volgen. Wanneer trainingen uitsluitend voor een hoger opgeleid publiek zijn bedoeld, wordt dit aangegeven.

Docent

De docent is dr. Rob Ermers, arabist en turkoloog.

  • Ingeschreven bij de LDM, Landelijke DeskundigheidsMakelaardij (Politie-Academie)
  • Auteur van Eer en eerwraak. Definitie en analyse (Bulaaq, 2007).
  • Mede-auteur van Werkboek Eergerelateerd Geweld. Het organiseren van een lokale ketensamenwerking eergerelateerd geweld, R. Ermers, J. Goedee, M. Albrecht, R. de Jong (Boom/Lemma, Den Haag, 2010).
  • Auteur van Honor Related Violence. A New Social Psychological Perspective (Routledge, 2018).

Rob Ermers wordt nagenoeg dagelijks geconsulteerd over lopende zaken.

Bij u op locatie?

Graag verzorgen we een van deze of andere trainingen bij u op locatie. Het programma van zo’n training kunnen we vanzelfsprekend afstemmen op uw wensen en behoeften.

Online training

Als u te weinig tijd heeft om een training te komen bijwonen, kunt over enige tijd een online training volgen. Kijkt u daarvoor op deze website!

Andere onderwerpen? Een lezing?

Graag verzorgen we trainingen, workshops of lezingen over allerlei onderwerpen die een relatie met het Midden-Oosten of migranten uit het Midden-Oosten hebben. Ook het programma daarvan kunnen we vanzelfsprekend afstemmen op uw wensen en behoeften als opdrachtgever.