Kort en Krachtig

Laat u zich in Korte en Krachtige lezingen in ongeveer twee en een half uur op de hoogte stellen van de kern van een bepaalde problematiek.

Korte en Krachtige lezingen kunnen over allerlei onderwerpen gaan. Hieronder enkele voorbeelden:

Aan eer gerelateerd geweld

Deze interactieve lezing is bedoeld voor mensen die vlot een objectief inzicht willen verwerven in de hoofdlijnen van aan eer gerelateerd geweld: wat de achtergrond is, waarom eer zo belangrijk is en waardoor en waarom geweld zich kan voordoen.

 

Gedwongen Huwelijk

Deze interactieve lezing geeft een vlot inzicht in het huwelijksproces van mensen uit het Midden-Oosten, moslims, christenen en anderen, de verschillen tussen eigen initiatief, gearrangeerd huwelijk I en gearrangeerd huwelijk II en gedwongen huwelijk.

Ook mensen die al elders hierover informatie hebben opgedaan zullen beslist veel nieuws horen.

 

Complexe echtscheiding

Deze interactieve lezing geeft een vlot inzicht in het huwelijk- en echtscheidingsproces van mensen uit het Midden-Oosten, moslims, christenen en anderen, de verschillen tussen eigen initiatief, gearrangeerd huwelijk I en gearrangeerd huwelijk II en gedwongen huwelijk.

Ook gaan we in op de verschillen tussen eigen initiatief, gearrangeerd huwelijk I en gearrangeerd huwelijk II. Er is specifieke aandacht voor de positie van kinderen.

 

Syrië

Het thema van deze interactieve lezing is de geschiedenis van Syrië, bevolkingsgroepen, hun onderlinge verhoudingen en de politiek.

Ook mensen die al elders informatie opgedaan hebben zullen veel nieuws horen.

 

Multiculturele samenleving: wat is cultuur?

Het thema van deze interactieve lezing is de vraag wat cultuur eigenlijk is. En kan je cultuur direct je handelen bepalen. Kan cultuur je bijvoorbeeld tot misdrijven aanzetten?

Ook mensen die al elders informatie opgedaan hebben zullen veel nieuws horen.

 

Een Kort en Krachtig-lezing aanvragen

U kunt een Kort en Krachtig-lezing aanvragen via het contactformulier, info apestaartje mo-perspectief.nl of via 06 418 76 844