Familie en Verwantschap

Written by aery on mei 16, 2014

Familie- en verwantschapsrelaties bepalen in grote mate waar iemands loyaliteit ligt en op wiens loyaliteit hij of zij kan rekenen. Met behulp van het schema wordt bijvoorbeeld inzichtelijk duidelijk welke plaats een verwantschapshuwelijk, zoals tussen neef en nicht, inneemt. Vrouwen stappen door hun huwelijk over naar een andere familie. Daarnaast geeft het schema de juiste vertalingen (bijvoorbeeld in het Turks). Dat is handig bij onduidelijke termen als ‘oom’, ‘tante’, ‘neef’, ‘nicht’ halfbroer of stiefzus. Zo kan er tussen u en uw cliënt nooit een misverstand bestaan over wie wie is!

Dit schema bestaat in twee versies: mannelijk en vrouwelijk, maar u krijgt ze tegelijk!

Versie: 1, 2014

Posted Under:

Reacties zijn gesloten.