Overzichtsschema Aan Eer Gerelateerd Geweld

Written by aery on mei 16, 2014

Dit schema brengt in hun onderlinge samenhang de motieven voor geweld in kaart, voorzover gerelateerd aan de vrees voor stigmatisering, variërend van maatschappelijke sancties, reacties op beledigingen tot acties om de verloren gegane eer te herstellen. Uiteraard zijn ook bloedwraak en eerwraak in het schema opgenomen als vormen van aan eer gerelateerd geweld.

Posted Under:

Reacties zijn gesloten.