Schema’s

In de loop der jaren hebben we een aantal schema’s gemaakt die het hulpverleners mogelijk maakt belangrijke inzichten te verwerven. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

Er zijn grofweg twee typen schema’s: (1) schema’s van het type beslisboom en (2) overzichtsschema’s.

De beslisboom-schema’s helpen u stap voor stap een proces te beoordelen: welke stappen neemt een vrouw die wil scheiden (schema 4), of wat zijn de stappen in een vrijwillige schaking (schema 3) en hoe kan zo’n schakingsproces zonder escalatie eindigen.

De overzichtsschema’s tonen verhoudingen tussen verschillende begrippen en geven antwoord op een vraag, bijvoorbeeld: welke contexten zijn er voor aan eer gerelateerd geweld (schema 10) of hoe verhoudt huiselijk geweld zich tot aan eer gerelateerd geweld (schema 8).

Voor u als hulpverlener kan door het gebruik van de schema’s de situatie ineens helder worden. Het gemak van een schema is dat het de werkelijkheid overzichtelijk voorstelt. Hierdoor kan het helpen een situatie beter in te schatten. Uiteraard kunt u een schema samen met uw cliënt gebruiken om een situatie beter te begrijpen.

Er zijn ook gevaren verbonden aan het werken met schema’s: ze kunnen de werkelijkheid te zeer versimpelen, of juist veel te complex maken, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Het maken van een goed schema is daarom moeilijker dan het lijkt.

Maar heeft u eenmaal een goed schema, dan komt u aan de hand daarvan sneller tot de kern van de zaak en u formuleert vlotter de relevante vragen over de werkelijkheid, zodat u samen met uw cliënt de problematiek op een efficiëntere wijze kunt aanpakken.

Bestellen

Via de bestelpagina kunt u boeken of schema’s bestellen