STAP

Elke Nederlander krijgt – er zijn voorwaarden – van de overheid jaarlijks een budget van € 1.000 om een training te volgen. Waarschijnlijk ook u!

U hoeft niet uw spaargeld aan te spreken. En u bent niet afhankelijk van uw werkgever.

Gebruik uw persoonlijke STAP-budget!

Alle STAP-budgetten worden beheerd door het UWV. Er is daarom een procedure om het STAP-budget te kunnen gebruiken. Deze procedure is als volgt:

 1. U kiest bij MO Perspectief (via deze website) de training die u wilt volgen.

 2. U verifieert bij stapuwv.nl hoe hoog uw STAP-budget (nog) is.
 3. U schrijft zich via de website van MO Perspectief in voor de training van uw keuze. U laat daarbij weten dat u uw STAP-budget wilt gebruiken. Zet u daarvoor een vinkje in het vakje! Vergeet dit niet! U mag ook best mailen of bellen, het gaat erom dat wij weten dat u STAP wilt inzetten. Opmerking: Voor de STAP-aanvraag dient u later ook uw huisadres en geboortedatum op te geven.

 4. Wij bevestigen uw aanmelding en sturen u per mail een STAP-aanmeldingsbewijs. Op dit aanmeldingsbewijs staan alle benodigde gegevens.

 5. U logt in op www.stapuvw.nl (met uw DigiD) en start de aanvraag. U ziet dan of er nog geld is in deze aanvraagperiode voor alle budgetten en hoe hoog uw eigen budget (nog) is. Tijdens deze aanmelding uploadt u het STAP-aanmeldingsbewijs.

 6. Het UWV beoordeelt binnen 4 weken de aanvraag.
 7. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u binnen 3 maanden met de opgegeven studie of training beginnen. U kunt uw aanvraag dus al vroeg van tevoren indienen. Maar u kunt uw aanvraag niet achteraf, dus wanneer u al begonnen bent, indienen.
 8. De UWV maakt het aangevraagde bedrag over naar MO Perspectief.
 9. U neemt deel aan de training!

Meer informatie op: https://stap.opleiding.nl/

Welke trainingen?

Voor alle duidelijkheid volgen hier onze trainingen die onder het STAP-programma vallen plus het STAP-registratienummer:

  1. Aan Eer Gerelateerd Geweld Module A (1009O2700)
  2. Aan Eer Gerelateerd Geweld Module B (1009O2701)
  3. Aan Eer Gerelateerd Geweld Module Bplus (1009O2717)
  4. Aan Eer Gerelateerd Geweld Module C (1009O2704).

In combinatie met het STAP-budget kunnen we helaas geen kortingen geven. De reden is dat de opgegeven prijs moet kloppen met de gegevens die bij het UWV bekend zijn.

De aanvraagdata voor 2023 zijn als volgt:

 • 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
 • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
 • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
 • 1 november 2023 t/m 31 december 2023

De dikgedrukte data hierboven zijn de aanvraagdata.

Punten van aandacht:

U bent zelf verantwoordelijk voor

  1. het verifiëren van uw STAP-budget en of het de kosten van de training (voldoende) dekt. Volledige dekking is niet per se noodzakelijk; u kunt uiteraard besluiten een deel zelf te betalen.
  2. tijdig beginnen met de aanvraagprocedure bij www.stapuvw.nl. Start daarom de procedure meteen nadat u uw aanmeldingsbewijs van ons heeft ontvangen!

Blijkt kort voor aanvang dat [a] uw STAP-budget de deelnamekosten niet of slechts gedeeltelijk dekt of [b] bent u te laat begonnen met de aanvraagprocedure (het UWV gaat uit van 4 weken), waardoor uw budget niet tijdig kan worden toegekend, zijn dat wat MO Perspectief betreft geen geldige redenen voor afmelding. De aanmelding blijft dan definitief staan en u blijft aan MO Perspectief het gehele cursusbedrag verschuldigd. Uiteraard bent u wel van harte welkom op de training!

Indien het UWV u laat weten dat de STAP-budgetten voor de gegeven aanvraagperiode reeds vergeven zijn, kunt u onder overlegging van het bericht afzien van deelname. We zien u dan graag een volgende keer!