STAP

Elke Nederlander krijgt - er zijn voorwaarden - van de overheid jaarlijks een budget van € 1.000 om een training te volgen. Waarschijnlijk ook u!

U hoeft niet uw spaargeld aan te spreken. En u bent niet afhankelijk van uw werkgever.

Gebruik uw persoonlijke STAP-budget!

Alle STAP-budgetten worden beheerd door het UWV. Er is daarom een procedure om het STAP-budget te kunnen gebruiken. Deze procedure is als volgt:

 1. U kiest bij MO Perspectief (via deze website) de training die u wilt volgen.

 2. U verifieert bij stapuwv.nl hoe hoog uw STAP-budget (nog) is.
 3. U schrijft zich via de website van MO Perspectief in voor de training van uw keuze. U laat daarbij weten dat u uw STAP-budget wilt gebruiken. Zet u daarvoor een vinkje in het vakje! Vergeet dit niet! U mag ook best mailen of bellen, het gaat erom dat wij weten dat u STAP wilt inzetten. Opmerking 1: Alleen voor de STAP-aanvraag dient u ook uw huisadres en geboortedatum in te vullen. Opmerking 2: Als u uw persoonlijke STAP-budget wilt gebruiken voor de betaling, hoeft u geen factuuradres in te vullen. Zet u dan "Stap" in de vakjes.

 4. Wij bevestigen uw aanmelding en sturen u per mail een STAP-aanmeldingsbewijs. Op dit aanmeldingsbewijs staan alle benodigde gegevens.

 5. U logt in op www.stapuvw.nl (met uw DigiD) en start de aanvraag. U ziet dan of er nog geld is in deze aanvraagperiode voor alle budgetten en hoe hoog uw eigen budget (nog) is. Tijdens deze aanmelding uploadt u het STAP-aanmeldingsbewijs. DE EERSTVOLGENDE AANVRAAGPERIODE BEGINT OP 1 SEPTEMBER.

 6. Het UWV beoordeelt binnen 4 weken de aanvraag.
 7. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u binnen 3 maanden met de opgegeven studie of training beginnen. U kunt uw aanvraag dus al vroeg van tevoren indienen. Maar u kunt uw aanvraag niet achteraf, dus wanneer u al begonnen bent, indienen.
 8. De UWV maakt het aangevraagde bedrag over naar MO Perspectief.
 9. U neemt deel aan de training!

Meer informatie op: https://stap.opleiding.nl/

Welke trainingen?

Voor alle duidelijkheid volgen hier onze trainingen die onder het STAP-programma vallen plus het STAP-registratienummer:

  1. Aan Eer Gerelateerd Geweld Module A (1009O2700)
  2. Aan Eer Gerelateerd Geweld Module B (1009O2701)
  3. Aan Eer Gerelateerd Geweld Module Bplus (1009O2717)
  4. Aan Eer Gerelateerd Geweld Module C (1009O2704).

Als u zich opgeeft met uw STAP-budget voor module A en B is het tarief inclusief vijf overzichts- en analyseschema's als leermiddelen.

In combinatie met het STAP-budget kunnen we helaas geen kortingen geven. De reden is dat de opgegeven prijs moet kloppen met de gegevens die bij het UWV bekend zijn.

Punten van aandacht:

U bent zelf verantwoordelijk voor

  1. het verifiëren van uw STAP-budget en of het de kosten van de training (voldoende) dekt. Volledige dekking is niet per se noodzakelijk; u kunt uiteraard besluiten een deel zelf te betalen.
  2. tijdig beginnen met de aanvraagprocedure bij www.stapuvw.nl. Start daarom de procedure meteen nadat u uw aanmeldingsbewijs van ons heeft ontvangen!

Blijkt kort voor aanvang dat [a] uw STAP-budget de deelnamekosten niet of slechts gedeeltelijk dekt of [b] bent u te laat begonnen met de aanvraagprocedure (het UWV gaat uit van 4 weken), waardoor uw budget niet tijdig kan worden toegekend, zijn dat wat MO Perspectief betreft geen geldige redenen voor afmelding. De aanmelding blijft dan definitief staan en u blijft aan MO Perspectief het gehele cursusbedrag verschuldigd. Uiteraard bent u wel van harte welkom op de training!

Indien het UWV u laat weten dat de STAP-budgetten voor de gegeven aanvraagperiode reeds vergeven zijn, kunt u onder overlegging van het bericht afzien van deelname. We zien u dan graag een volgende keer!