Trainingsmiddag

Heeft u geen tijd om een tweedaagse training te volgen?

Neem dan deel aan een trainingsmiddag of een

 

Trainingsmiddag Gedwongen Huwelijk

Voorbeeld
De dochter van uw cliënten doet aangifte wegens een gedwongen huwelijk. Uw cliënten zouden haar gedwongen hebben met haar neef te trouwen. Wat doet u?

Grote kans dat dit nieuw terrein voor u is, al is het u bekend dat gedwongen huwelijken ook in de rechtspraak inmiddels een onderwerp van discussie vormen. Maar waar gaat het om? En hoe kunt u vanuit uw positie bijdragen aan een eerlijke afweging?

Na de trainingsmiddag Gedwongen Huwelijk (GHM)

  • weet u via welke drie routes mensen in het Midden-Oosten hun partner vinden
  • kent u de verschillen tussen een gearrangeerd huwelijk en gedwongen huwelijk
  • weet u meer over de achtergronden van een verwantschapshuwelijk

Trainingsmiddag Aan Eer Gerelateerd Geweld

Voorbeeld
Uw cliënt wordt beschuldigd van ‘eergerelateerd geweld’ jegens zijn dochter. Wat is eer gerelateerd geweld eigenlijk? Wat doet u?

Waarschijnlijk is dit nieuwe materie voor u. Maar het is verstandig eigen kennis op te doen en niet alles aan specialisten over te laten. Tijdens de trainingsmiddag Aan Eer Gerelateerd Geweld (EGM) maakt u kennis met de hoofdbegrippen en hoofdlijnen van eer gerelateerd geweld.

Na deze trainingsmiddag:

  • weet u wat eer is en waarom eer zo belangrijk is
  • kent u de zes contexten voor aan eer gerelateerd geweld
  • kent u de verschillen en overeenkomsten met huiselijk geweld
  • weet u wat termen als eerwraak, bloedwraak e.d. betekenen

Doelgroep


Deze trainingsmiddagen zijn bedoeld voor mensen die vanuit hun beroep te maken hebben met de materie.

We besteden, zoals dat hoort, veel aandacht aan terminologie en concepten.

Zit u helemaal krap in uw tijd?

Volg dan een on-line training over dit onderwerp! Dat kan over enige tijd. Kijk op http://www.coursemaster.nl.