Negativ Social Kontrol – Etnisk Profilering?

Written by Rob on juni 24, 2020

Denne uge hørte jeg om en onlinekonference i Danmark om negativ social kontrol i forhold til æresrelateret vold, efter at den allerede var startet.

Fra tidligere deltagelser til konferencer i Danmark vidste jeg, at negativ social kontrol introduceres som et nyt koncept i politikken vedrørende æresrelateret vold i de nordiske lande.

En ny opfattelse?

Jeg var interesseret, fordi jeg havde bemærket, at der ikke var nogen klare definitioner af begrebet negativ social kontrol.[Note 1]

Negativ social kontrol i denne særlige forstand, som jeg forstod det, involverer de begrænsninger, folk pålægger andre, for eksempel forældre på deres børn, angående deres friheder, ytring, seksualitet, partnervalg og så videre. Det nævnes også i relation til æresrelateret vold, skønt det tilsyneladende ikke klassificeres som en type deraf.

Mangel på definitioner

Manglen på definitioner er, synes jeg, et tilbagevendende fænomen i undersøgelserne af æresrelateret vold. I meget mange publikationer, i det mindste så vidt jeg ved, defineres ære næppe nogensinde (og endnu mere sjældent differentieret fra beslægtede forestillinger, såsom social status og idealer i samfunden), mens den hovedsageligt præsenteres som et kendetegn for ikke-vestlige mennesker.

I Nederlandene er dette særlige begreb om negativ social kontrol ikke meget kendt i forhold til æresrelateret vold. Vi kan tilsyneladende stadig undvære det. Men jeg frygter, at det vil blive introduceret en dag, da der på dette område føles et konstant behov for at komme med nye koncepter og forestillinger, hvoraf de fleste ikke er almindeligt anvendt inden for samfundsvidenskab.

Forskningsspørgsmål

Da jeg kom ind på den korte konference spurgte jeg mig selv:

Hvornår er social kontrol negativ? Hvilke er objektive kriterier for at bestemme, om social kontrol er negativ eller neutral (eller positiv)? Afhænger denne kvalifikation af intentionerne fra den, der har kontrol? Eller af oplevelserne fra den, der kontrolleres, eller som bare føler sig kontrolleret?

Jeg så frem til den nye indsigt, konferencen skulle give mig.

Jeg downloadede den relevante app, og snart efter var mit levende kamerabillede i deltagernes række.

Taleren i konferencen

Præsentationen handlede om negativ social kontrol ud fra forældrenes perspektiv. Taleren var en talentfuld ph.d.-kandidat fra Danmark, der får sin grad i Norge og betragtes som en ekspert på negativ social kontrol.

Desuden lærer jeg dansk — det er virkelig sjovt og meget interessant; alligevel indrømmer jeg, at taleren talte lidt for hurtigt til, at jeg kunne forstå alt, hvad hun sagde. Heldigvis havde hun givet en engelsk uddeling af sin præsentation.

Definitioner og kriterier

Som jeg allerede har nævnt er jeg som videnskapsmand meget interesseret i definitioner. Som regel gør forskere og videnskabsmænd et punkt om at være meget præcise i deres definitioner, især når der er uoverensstemmelser.

Definitioner giver kriterier, som gør det muligt at have debatter, diskussioner og udveksling af argumenter. Den rigtige definition af en bestemt virus for eksempel muliggør udvikling af en eller flere kurer.

Ikke desto mindre er min tendens til kritisk at spørge efter definitioner og afklaringer ikke særlig godt forstået af alle.

Hvad er rimeligt?

Bortset fra deres faglige betydning giver definitioner også information til involverede borgere om deres sociale og juridiske position.

Forestil dig for eksempel, at et regeringsagentur beskylder dig for at udøve negativ social kontrol over en anden. Det er ikke kun nyttigt, men i en retsstaten en forudsætning, at der er mennesker, der kan give dig kriterier, der forklarer dig, hvad du præcist gjorde forkert.

Kriterier og båndbredde

En definition og kriterier gør det muligt at bestemme standarder og en båndbredde: nøjagtigt hvor meget frihed skal du give dit barn? Af hvilke grunde har du med rimelighed ret til at hævde, at du har vendt dig fra disse standarder?

Mere præcist: på hvilket tidspunkt kan du med rimelighed kræve, at din 14-årige datter kommer hjem, når hun er ude med sine venner og veninder? I hvilke slags situationer har du ret til at fortælle din datter, at hun slet ikke kan gå ud?

Baseret på definitionen, kriterierne, standarderne og båndbredden kan du formulere et rimeligt forsvar.

(Jeg har hørt om mange tilfælde, hvor mennesker viser sig at have for lidt social kontrol. For eksempel folk fik skylden for at give deres børn for meget frihed med hensyn til at spille boldspil på gaden og sparke bolde i deres nabos haver igen og igen, eller hænge ud efter skole på gaderne i høje grupper med knallerter, eller lade deres børn bære for sexet tøj osv.)

Definitionen

Derfor kiggede jeg op på talerens definition af negativ social kontrol i den engelske version af hendes præsentation. Det siger (i oversættelse):

Social kontrol refererer til et samfunds evne til at regulere sig selv i forhold til ønskede værdier, principper og regler.

Vi er alle dannet af social kontrol, men når det begrænser folks uafhængighed, bevægelsesfrihed, seksualitet, religionsfrihed eller sociale liv, er det så et tilfælde af negativ social kontrol, hvor formålet er at arbejde mod afvigende adfærd (s. 4).

Gennem chatten bad jeg taleren om at afklare denne definition.

Vores friheder er per definition begrænsede

Mit problem med hendes definition er, at der antyder, at neutral social kontrol adskiller sig fra negativ social kontrol på kriteriet for regulering kontra direkte undertrykkelse af afvigende adfærd. Det, synes jeg, har brug for en afklaring.

Der er samfund — og, i forlængelse heraf, regeringer — der ikke blot regulerer i retning af de ønskede værdier, men også begrænser menneskers friheder. Er det ikke disse former for negativ social kontrol? Eller forsøger, synes hun, samfund (eller regeringer) aldrig at forvise afvigende adfærd, er det noget kun borgere gør?

Vores friheder er begrænsede af loven og retsafgørelser

Vores ytringsfrihed er allerede begrænset af loven, for eksempel ytringer om had, racisme og bagvaskelse er forbudt.

I Nederlandene var det ikke længe siden, at motorklubben Hell’s Angels blev forbudt, hvilket begrænsede medlemmernes samfundsfrihed.

Og for et par år siden blev et forening, der forplantede sex med mindreårige, Martijn, nedlagt ved en retsafgørelse i et forsøg på at forbyde skadelig afvigende adfærd.

Fra marts af har vores regeringer begrænset mange af vores friheder af hensyn til folkesundhed — med mange negative konsekvenser for os alle.

En subjektiv opfattelse?

Talernes svar, givet mundtligt, men straks oversat til engelsk, var kort og tydeligt:

social kontrol er negativ, når virkningerne på individet er negative.

På trods af dens kortfattethed og klarhed fandt jeg denne tilføjelse på en måde skuffende. Jeg tror, dette er ikke en reel definition og giver ingen som helst kriterier. Det er naturligvis helt overladt til enkeltpersoners subjektive fortolkninger, om social kontrol i deres tilfælde opfattes som negativ.

Defineret på denne måde er negativ social kontrol ikke en objektiv opfattelse.

Vi har brug for objektive definitioner

For hvad jeg mener er en negativ effekt, kan du overveje at være positiv eller neutral og omvendt. (Jeg anerkender måske endda den negative indvirkning på dig, men tager det for givet i betragtning af andre værdier, som jeg betragter som vigtigere — f.eks. vores families forhold til naboerne eller din langsigtede psykologiske velvære. Eller landets folkesundhed.)

Fra borgerens perspektiv over for den magtfulde regering og statslige institutioner er fraværet af kriterier meget vanskeligt.

Hvis en vigtig statslig institution, som f.eks. ungdomsbeskyttelsesbureauet, beslutter, at en given borger udøvede negativ social kontrol over hendes søn eller datter — simpelthen fordi den siger det, har borgeren på denne måde af ræsonnement ingen argumenter for at bestride agenturets dom.

Afklaring

Umiddelbart efter mit spørgsmål besluttede en deltager at oprette forbindelse til mig via LinkedIn. Efter præsentationen sendte jeg hende en besked, hvor jeg udtrykte min overraskelse og skuffelse over talerens svar, som hun også havde hørt.

Min nye kontakt delte ikke min overraskelse.

Hun præciserede venligst, at eksperten glemte at nævne både i sin præsentation såvel som i sit mundtlige svar, at negativ social kontrol altid er relateret til samfundene af etniske minoriteterne og deres æresrelaterede spørgsmål og konflikter.

Nu har øre faldet!

Jeg blev overrasket igen — på trods af mine oplevelser. For det første ved, at eksperter på dette forskningsområde igen leverer ufuldstændige definitioner.

Min nye kontakts tilføjelsen lærte mig igen, at negativ social kontrol ikke er et begreb, der kan defineres i sig selv: det er relateret til ens etniske baggrund.

Selvom vi “er alle dannet af social kontrol”, som eksperten skrev, jeg godt forstå, at kun borgere fra etniske minoritetsgrupper anses for (potentielt) at udøve negativ social kontrol over andre, især deres familiemedlemmer. Altid af tomme motiver, selvfølgelig.

Der er noget mystisk ved en bestemt slags mennesker

Der er noget mystisk — er det deres kultur? er det deres psykologiske tilstand? — ved alle mennesker fra etniske minoriteterne, ved ikke-europæere.

Dette mystiske træk gør, at de er den eneste kategori af borgere, der sandsynligvis udøver negativ social kontrol over deres familiemedlemmer eller andre (og begår æresrelateret vold).

Ikke-immigranter eller regeringer, tilsyneladende, aldrig udøver negativ social kontrol, selv om de gør de samme ting — i deres sammenhæng skal det uundgåeligt være noget andet. Jeg grubler på, hvad det skal kaldes.

Denne viden (eller skal vi kalde det en fordommer?) gør repræsentanter for regeringer og statslige agenturer opmærksomme på, endda mistænksomme over (hvilke?) tegn på negativ social kontrol (og æresrelateret vold) i deres kontakter med folk fra etniske minoritetsgrupper.

Hvordan kalder vi dette igen?

Jeg mener, at begrundelsen, der giver mulighed for, at borgere evalueres negativt og bedømmes udelukkende baseret på deres ikke-oprindelige etniske baggrund.

Er dette ikke etnisk prof…? Er dette ikke disc…?

Hvis ikke, hvad er det?


Note 1: Jeg er bekendt med begrebet social kontrol i de videnskabelige publikationer fra sociologer som Donald Black og andre. Black definerer social kontrol som en måde at reagere på afvigende adfærd. Alligevel omtales Blacks definition af social kontrol overhovedet ikke i denne diskussion. Interessant nok kan man hævde, at politikkerne for æresrelateret vold og negativ social kontrol i sig selv udgør en form for social kontrol i Blacks udlægning: de er svar på, hvad politikerne anser for afvigende adfærd.

 

Posted Under:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *