Geweld in Context

Written by aery on mei 16, 2014

In dit schema worden de contexten voor geweld samen weergegeven: motieven, de relatie tussen dader en slachtoffer. Het tegenovergestelde van huiselijk geweld is extern geweld: dader en slachtoffer zijn geen intimi die elkaar vertrouwen, maar onbekenden of juist voormalige intimi. Mensen die geweld plegen kunnen diverse motieven hebben. Voor onbaatzuchtige motieven (bijv. zelfverdediging) kunnen ze rekenen op compassie van de gemeenschap, bij zelfzuchtige motieven (bijv. hebzucht) juist niet. In dit schema staan ook die motieven tegenover elkaar. Zo sluit het schema aan bij de conflicttheorie van Donald Black, die onderscheid maakt tussen moralistische en predatory motives. In de derde plaats is ook de geestelijke gesteldheid van de dader van groot belang. In de tekst van dit schema worden vele voorbeelden gegeven van motieven die liggen op de snijvlakken.

Posted Under:

Reacties zijn gesloten.