Categorieënschema inzake conflicten van aan eer gerelateerd geweld

Written by aery on mei 16, 2014

Het door ons ontwikkelde categorieënschema wordt sinds 2007 veel gebruikt en is nu op een aantal punten herzien. Met behulp van het categorieënschema kunt u stap voor stap – eventueel samen met uw cliënt – een eerste inschatting maken van de ernst van de zaak. Speelt inderdaad de familie-eer een rol of gaat het om een ander (net zo gevaarlijk) probleem?

Het schema geeft aan in welke gevallen een zaak kan escaleren. Óf dat inderdaad zal gebeuren en op welke wijze

Read More

Violence in Context

Written by aery on mei 16, 2014

This chart shows the contexts for violence: the motives, the relationships between perpetrator and victim and the perpetrator’s mental condition. The exact opposite of domestic or intimate violence (A) is external violence: perpetrator are no intimates, but people who do not know one another or formal intimates (B). People who commit violence may have various motives. For some sorts of motives, such as self defense (D), they can count on the compassion and understanding of the community, but for other

Read More

Geweld in Context

Written by aery on mei 16, 2014

In dit schema worden de contexten voor geweld samen weergegeven: motieven, de relatie tussen dader en slachtoffer. Het tegenovergestelde van huiselijk geweld is extern geweld: dader en slachtoffer zijn geen intimi die elkaar vertrouwen, maar onbekenden of juist voormalige intimi. Mensen die geweld plegen kunnen diverse motieven hebben. Voor onbaatzuchtige motieven (bijv. zelfverdediging) kunnen ze rekenen op compassie van de gemeenschap, bij zelfzuchtige motieven (bijv. hebzucht) juist niet. In dit schema staan ook die motieven tegenover elkaar. Zo sluit het

Read More

Echtscheiding op initiatief van de echtgenote

Written by aery on mei 16, 2014

versie 1, 2012

Dit schema toont het proces dat een vrouw uit het Midden-Oosten doorloopt om tot een echtscheiding te komen, met name veel aandacht voor de partijen die met elkaar communiceren.